logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Holesterol

Povišen holesterol u krvi ozbiljno narušava zdravlje.

Holesterol je jako bitan faktor u našem telu iz razloga što podstiče pravilno funkcionisanje našeg organizma. S druge strane moramo obratiti pažnju da nivo takozvanog „lošeg“ holesterola svedemo na minimum kako bi sačuvali naše zdravlje.

Šta je to holesterol?

Holesterol je masna supstanca koju luči jetra i koja je preusmerena ka svakoj ćeliji našeg tela. Njegova funkcija je izdvajanje nervnih vlakana što je od važnosti za normalno funkcionisanje hormona, a takođe pomaže telu da proizvede žučne soli koje direktno podstiču apsorpciju vitamina iz hrane. Molekuli poznati kao lipoproteini raznose holesterol kroz krv.

Verovatno su vam poznati pojmovi dobar i loš holesterol, to se upravo odnosi na dva klučna tipa lipoproteina:

  • lipoproteini niskog nivoa gustine u službi „lošeg“ holesterola – povećavaju rizik bolesti arterija. Ovi lipoproteini raznose sav važan holesterol iz jetre ka ćelijama organizma zatrpavajući ih, a nakon toga se šire ka arterijama što može biti jako opasno.
  • lipoproteini visokog nivoa gustine u službi „dobrog“ holesterola – deluje preventivno na bolesti arterija. Ovi molekuli vraćaju holesterol nazad ka jetri iz ćelija gde ga ili razbijaju ili prolazi kroz telo kao otpadni produkt.

Zašto je visok nivo holesterola u krvi opasan po naše zdravlje?

Evidentno je da visok nivo holesterola u krvi može izazvati sužavanje arterija i dovesti do srčanog udara. Ako ste pušač i/ili imate visok krvni pritisak automatski pripadate grupi visokorizičnih osoba za oboljevanje od koronarnih bolesti srca i krvnih sudova.

Zgrušavanje krvi koje se obično dešava u koronarnim arterijama tokom srčanog napada je posledica taloženja masti na zidovima arterija.

Kako da znamo da li nam je nivo holesterola u krvi previsok?

Merna jedinica za nivo holesterola u krvi je milimol (mmol). Donja granica je 3.6 a gornja 7.8 mmol/litar. Nivo holesterola u krvi preko 6 mmol/l predstavlja ozbiljnu opasnost i faktor je rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Preporuka lekara je da se nivo holesterola održava ispod 5 mmol/l.

Kako da redukujemo nivo holesterola u krvi?

Male promene u načinu života mogu pomoći u redukciji nastanka ovog rizika. Preporučujemo da se konsultujete sa lekarom pre otpočinanja treninga i dijete.

Sprovodite zdravu dijetu. Najveći procenat zasićenih masti (lošeg holesterola) nalazi se u crvenom mesu, pecivu, tvrdom siru, sosevima, puteru, kremu, kolačima i keksu. Gotovo svi proizvođači deklarišu podatak o procentu masti prehrambenog proizvoda na ambalaži.

Počnite sa vežbanjem i treninzima. Fizička aktivnost povećava nivo „dobrog“ a smanjuje nivo „lošeg“ holesterola u krvi.

Ostavite cigarete i smanjite konzumaciju alkoholnih pića. Preporučene dnevne količine alkoholnih pića su do 2 čaše vina ili do jedna čaša piva od 0,5 dl.