logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Saveti za zdravstveno osiguranje

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

Zdravlje treba čuvati i kvalitetno zaštiti.

Privatno zdravstveno osiguranje omogućava korišćenje usluga na najvišem nivou, prilagođeno svakom korisniku zdravstvene zaštite. Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem, osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Zaključite samo ugovor o zdravstvenom osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze.

Potrebno je upoznati se sa konkretnim proizvodom osiguranja. Pre nego što se odlučite za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, obavezno pročitajte uslove i predugovorne informacije o osiguranju. Tražite da predstavnik osiguranja objasni sve što Vas zanima u vezi sa polisom koji imate nameru da potpišete.

Gde i kako zaključiti polisu zdravstvenog osiguranja?

Ugovor o osiguranju možete zaključiti neposredno s društvom za osiguranje ili preko zastupnika i posrednika koji moraju posedovati licencu koju je izdala NBS. Morate se odlučiti na koji način i gde ćete zaključiti osiguranje.

Budite spremni da popunite upitnik o zdravstvenom stanju i odgovorite na dosta pitanja

Da bi savetnik osiguranja i Osiguravač mogao da sagleda detaljnu ocenu Vaših potreba, potrebno je dosta informacija o Vašem zdravstvenom stanju, ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće Vam optimalan program zdravstvenog osiguranja.

Proračunajte svoje mogućnosti i adekvatno se informišite.

Na postavljena pitanja odgovorite istinito, jer samo na osnovu pouzdanih informacija zaključujemo kvalitetnu polisu. Nemojte potpisivati polisu osiguranja, ako ne razumete koji obim osiguravajućeg pokriće i zdravstvenu zaštitu dobijate.

Pre zaključenja polise zdravstvenog osiguranja, saznajte odgovore na sledeća pitanja:

 • da li je osiguranjem pokriveno prethodno zdravstveno stanje?
 • kada počinje i prestaje da važi ugovor o osiguranju?
 • kada se dobija kartica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?
 • koliko iznosi maksimalna suma do koje će troškovi lečenja biti nadoknađeni?
 • da li je predviđeno i u kojoj meri učešće Osiguranika u troškovima lečenja?
 • koji su rokovi i način prijave osiguranog slučaja?
 • koja su ograničenja zbog godina starosti osiguranika?
 • koje su bolesti i zdravstveno stanje isključeno iz osiguravajućeg pokrića?
 • u kojim situacijama je isključena obaveza društva za osiguranje?
 • u kom slučaju i koliko ranije je potrebno prijaviti medicinski tretman, odnosno tražiti odobrenje od društva za osiguranje za medicinski tretman?
 • da li su i u kojoj meri pokriveni preventivna zaštita, rutinski pregledi, zaštita trudnica i beba, stomatološke i oftalmološke usluge?
 • da li ugovor predviđa i osiguranje članova porodice Osiguranika?
 • sa kojim zdravstvenim ustanova Osiguravač ima saradnju direktnu saradnju?
 • da li postoji karenca, odnosno vremenski period u kome Osiguravač nije u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja?

Treba da znate da ćete pravo iz osiguranja ostvariti samo ako ste Osiguravaču prijavili sve prethodne, postojeće i hronične bolesti.

Želite dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right