logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Sličnosti i razlike | Obavezno | Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U svetu postoje različiti oblici organizovanja zdravstvenog osiguranja.

Obavezno ili Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja? Sličnosti i razlike postoje u pogledu prava pacijenata i kvalitetu izvršene zdravstvene usluge.

Sa jedne strane imamo privatno dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje poštuju prava pacijenata u pogledu izbora lekara i vremenskom terminu za zakazivanje pregleda, dok su duge liste čekanja i urušeno poverenje karakteristike državnog obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zdravlje nema cenu, ali je potrebno znati…

Razlike između zdravstvenog osiguranja su u kriterijumu obaveznosti (obavezno i dobrovoljno), uključenosti u zdravstveni sistem, načinu finansiranja, načinu organizovanja i upravljanja raspoloživim resursima.

Među građanima naše zemlje rašireno je uverenje da je državno zdravstveno osiguranje besplatno, pri tome zaboravljamo da za njega, zapravo svakog meseca redovno izdvajamo novac kroz doprinose na bruto platu, i to delom na teret zaposlenog, a delom na teret poslodavca.

Sa druge strane, pacijenti koji se opredele za usluge privatnog zdravstvenog osiguranja, na ovaj način dva puta plaćaju istu uslugu. Prvi put za Obavezno zdravstveno osiguranje kroz doprinose i drugi put kada uzimaju Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi plate uslugu koja im je pružena.

Karakteristike obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja:

Želite dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right