logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Zdravlje treba čuvati i kvalitetno zaštiti.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava korišćenje zdravstvenih usluga na najvišem nivou, prilagođenih svakom korisniku zdravstvene zaštite.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su troškovi lečenja u zdravstvenim ustanovama, a u vezi sa medicinski opravdanim tretmanom izvršenim nad Osiguranikom, do ugovorene sume osiguranja.

Zaključivanjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Za koga i kako se ugovara dobrovoljno zdravstveno osiguranje ?

Ko može da bude osiguran?

 • lica koja imaju obavezno državno zdravstveno osiguranje Republike Srbije
 • lica koja nisu obuhvaćena ili nemaju obavezno zdravstveno osiguranje
 • strani državljani koji privremeno borave u Republici Srbiji.

Gde i kako se koristi?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se koristi u zdravstvenim ustanovama (privatnim i državnim) sa kojima Osiguravači imaju ugovore o direktnoj saradnji. Spisak zdravstvenih ustanova u kojima se ostvaruje pravo iz zdravstvenog osiguranja dostupan je svim osiguranicima.

Osiguranicima se ostavlja mogućnost da mogu koristiti zdravstene usluge i preko drugih relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima Osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, Osiguravači će direktno Osiguranicima refundirati (delimično ili u potpunosti) troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom.

Svaki Osiguranik dobija karticu zdravstvenog osiguranja koja predstavlja njegovu identifikaciju i sredstvo za ostvarivanja prava u zdravstvenim ustanovama, a troškove zdravstvene usluge preuzima Osiguravač.

U slučaju potrebe, sve informacije o načinu koriščenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, možete dobiti pozivanjem kontakt centra Osiguravača koji su najčešće dostupni 24 časa dnevno.

Koje su zdravstvene usluge obuhvaćene? *

 • VANBOLNIČKO LEČENJE
 • BOLNIČKO LEČENJE
 • zdravstvene zaštita trudnica i beba
 • specijalistički pregledi lekara
 • laboratorijska i druga dijagnostika
 • lekovi na recept
 • zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 • hitne stomatološke intervencije usled povrede
 • medicinsko tehnička pomagala i implanti
 • hitan sanitetski prevoz
 • ortopedski ulošci
 • sistematski pregled
 • fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 • oftalmološke usluge
 • homeopatija i homeopatski lekovi

*u zavisnosti od izabranog programa | paketa osiguranja, određene usluge su osnovne, a ostale dopunske (dodatne).

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje možete ugovoriti posebno, i to kao individualno ili kolektivno osiguranje.

Gde važi osiguranje?

Zdravstvene usluge obavljaju se na teritoriji Republike Srbije, ukoliko nije drugačije određeno ili ugovoreno.

Od čega zavisi premija osiguranja?

 • izabranog programa zdravstvenih usluga
 • načina ugovaranja | individualno, kolektivno ili porodično osiguranje
 • ugovorene sume osiguranja
 • širine pokrića | ugovorenih dopunskih pokrića
 • franšize | obaveznog učešća u šteti
 • obračunatih popusta i doplataka

Sreća je kao zdravlje – ako ga ne primećuješ, znači da ga imaš | Ivan Turgenjev

Zainteresovani ste za dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right