logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Prednosti | Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Zdravlje treba čuvati i kvalitetno zaštiti.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje poštuje prava pacijenata, mogućnost izbora lekara i vreme pregleda.

Ugovaranjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Dobrovoljno privatno zdravstveno osiguranje donosi veća prava, odnosno bržu i jednostavniju uslugu, nego što je to predviđeno osnovnom zdravstvenim osiguranjem.

Da li Vam je potrebno dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Često nismo zadovoljni osnovnim zdravstvenim osiguranjem, jer ne može da odgovori svim našim potrebama, pre svega u brzini dobijanja željene usluge, dodatnim troškovima, izboru lekara ili ustanove, a na žalost često i neadekvatnoj pomoći.

Privatno zdravstveno osiguranje pruža usluge prilagođene korisniku na najvišem nivou.

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?

 • lečenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama
 • potpuna slobodu u izboru medicinske ustanove i izboru lekara
 • dostupnost dežurnog lekara 24 časa dnevno – bez straha od nepredvidljivih situacija
 • maksimalna efikasnost i poseban medicinski tretman
 • ušteda vremena – dogovarate pregled kada vama odgovara
 • bez rizika da Vam neće biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć i nega
 • u toku lečenja – komforne bolničke sobe i ljubazno osoblje
 • mogućnost pokrića svih troškova lečenja u zavisnosti od izabranog nivoa zaštite

Koje su prednosti kolektivnog zdravstvenog osiguranja?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu ugovoriti poslodavci, radi unapređenja nivoa zdravstvene zaštite svojih zaposlenih i članova njihovih porodica.

 • dobrovoljno zdravstveno osiguranje je izuzetno cenjen “benefit” koji značajno povećava motivaciju i lojalnost zaposlenih
 • jednostavno sprovođenje programa zaštite zdravlja zaposlenih | obaveza poslodavca
 • lako i brzo sprovođenje programa obaveznih sanitarnih i sistematskih pregleda proisteklih iz delatnosti
 • neometani radni proces i smanjenje broja izostanaka zaposlenih | najveći broj pregleda moguće je obaviti i van standardnog radnog vremena, u terminima koji zaposlenom najviše odgovaraju
 • vremenski kraće odsustvo radnika na bolovanju omogućeno bržim pristupom dijagnostičkim testovima i lečenjem u najboljih zdravstvenih ustanova
 • veliki broj različitih oblika zdravstvenog osiguranja, koji mogu da se usklade sa specifičnim potrebama i budžetima svakog poslodavca.
 • poreske olakšice za poslodavce kada za svoje zaposlene ugovaraju dobrovoljno zdravstveno osiguranje | postoji neoporezovani limit za zdravstveno osiguranje

Zainteresovani ste za dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right