logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Gde i kako se koristi Dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava potpunu slobodu u izboru lekara.

Osiguranik sa karticom zdravstvenog osiguranja ostvaruje prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a troškove zdravstvene usluge preuzima Osiguravač.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža veće mogućnosti izbora, bržu i jednostavniju uslugu u odnosu na osnovno zdravstveno osiguranje.

Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja se koriste u:

  • zdravstvenim ustanovama koje su u mreži vašeg Osiguravača
  • zdravstvenim ustanovama koje nisu u mreži vašeg Osiguravača

U zavisnosti od izabrane zdravstvene ustanove, osiguranici izvršene usluge:

  • ne plaćaju direktno | mreža prioritetnih zdravstvenih ustanova
  • plaćaju sami i podnose zahtev za refundaciju troškova | ostale zdravstvene ustanove

Mogućnost izbora zdravstvenih ustanova

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se koristi u zdravstvenim ustanovama (privatnim i državnim) u Republici Srbiji sa kojima Osiguravači imaju ugovore o direktnoj saradnji, ako nije drugačije određeno.

Sa druge strane, osiguranicima se ostavlja mogućnost da mogu koristiti zdravstene usluge i preko drugih relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima Osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, Osiguravači će direktno svojim osiguranicima refundirati troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom, uz odbitak ugovorene franšize.

U slučaju potrebe, sve informacije o načinu koriščenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja možete dobiti pozivanjem kontakt centra Osiguravača koji su uglavnom dostupni 24 časa dnevno.

Zainteresovani ste za dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right