Zašto dobrovoljno zdravstveno osiguranje?


Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu, da bude zdrav!

zasto-dobrovoljno-zdravstveno-osiguranje
Zdravlje je najveće bogatstvo
, a briga o zdravlju treba da bude jedan je od glavnih prioriteta u životu svakog čoveka.

Jedino zdravi možemo da uživamo u života i uspešno rešavamo ostala životna pitanja i gradimo svoju i budućnost svoje porodice.

Budite odgovorni prema sebi i svojoj porodici!

Zdravlje treba čuvati i kvalitetno zaštiti.

Na koji način?

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje  predstavlja idealno rešenje, jer ulaganje u potpunu zdravstvenu zaštitu Vas i Vaše porodice omogućava svima zdraviji i srećniji život.

Često nismo zadovoljni osnovnim zdravstvenim osiguranjem, jer ne može da odgovori svim našim potrebama, pre svega u brzini dobijanja željene usluge, dodatnim troškovima, izboru lekara ili ustanove, a na žalost i neadekvatno pruženom stručnom pomoći i neadekvatnom negom.

Zaključivanjem DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Dobrovoljno, odnosno privatno zdravstveno osiguranje Vam donosi veća prava, odnosno bržu i jednostavniju uslugu, nego što je to predviđeno osnovnom zdravstvenim osiguranjem.

Šta uključuje DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje?

U zavisnosti od nivoa pokrića uključuje specijalističke i preventivne preglede, dijagnostičke i laboratorijske analize, hitan sanitetski prevoz, operacijske zahvate, bolničko lečenje…

Prednosti DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja?
  •      dostupnost dežurnog lekara 24 časa dnevno – bez straha od nepredvidljivih situacija
  •      lečenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama
  •      potpuna slobodu u izboru medicinske ustanove tako i izboru lekara
  •     •  maksimalna efikasnost i poseban medicinski tretman.
  •     •  ušteda vremena – dogovarate pregled kada vama odgovara
  •     •  bez rizika da Vam neće biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć i nega
  •      u toku lečenja – komforne bolničke sobe i ljubazno osoblje
  •      mogućnost pokrića svih troškova lečenja u zavisnosti od izabranog nivoa zaštite
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje pruža usluge prilagođene korisniku na najvišem nivou.

Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa. Artur Šopenhauer

Sreća je kao zdravlje – ako ga ne primećuješ, znači da ga imaš. Ivan Turgenjev

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje