SAVETI | Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje omogućava korišćenje zdravstvenih usluga na najvišem nivou, prilagođenih svakom korisniku zdravstvene zaštite.

saveti-za-dobrovoljno-zdravstveno-osiguranjeZDRAVLJE treba čuvati i kvalitetno zaštiti…

DOBROVOLJNIM  ZDRAVSTVENIM osiguranjem, Osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze.

Potrebno je UPOZNATI se sa konkretnim proizvodom osiguranja

Pre nego što potpišete ugovor o DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM osiguranju, obavezno pročitajte uslove osiguranja. Tražite da Vam prodavac osiguranja, objasni sve što Vas zanima u vezi sa polisom koji imate nameru da potpišete.

Budite spremni odgovarati na puno pitanja…

Da bi SAVETNIK osiguranja mogao sagledati detaljnu ocenu Vaših potreba, mora saznati dosta informacija o Vašim ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće Vam optimalan program osiguranja.

Budite otvoreni i iskreni…

Na postavljena pitanja odgovarajte istinito, jer samo na osnovu poudanih informacija zaključujemo kvalitetnu polisu.

Nemojte potpisivati polisu osiguranja na prvom sastanku, odnosno istog trenutka, ako ne razumete nešto što Vam agent objašnjava. Zamolite da Vam objasni ponovo.

Ukoliko Vam AGENT osiguranja (zastupnik) ne uliva poverenje koje je neophodno, preporučujemo Vam da se obratite drugom.

PITATI u kojim slučajevima i koji slučajevi nisu obuhvaćeni osiguranjem…

INFORMIŠITE se o svim bitnim isključenjima, posebnih slučajeva koji nisu obuhvaćeni polisom (npr. iz osiguranja su isključene posledice nastale obavljenjem opasnim poslovima i sportovima (npr. rukovanje eksplozivom, bavljenje ekstremnim sportovima), kao i posledice krajnje nepažljivog ponašanja osiguranika (npr.konzumiranje droga, alkohola).

Pre zaključenja ugovora, RASPITAJTE se:
 •     •  kada počinje, a kada prestaje da važi ugovor o osiguranju
 •     •  koliko iznosi maksimalna suma do koje će troškovi lečenja biti nadoknađeni, odnosno koja će Vam biti isplaćena
 •     •  da li je predviđeno i u kojoj meri učešće Osiguranika u troškovima lečenja
 •     •  koji su rokovi i način prijave osiguranog slučaja
 •     •  koja su ograničenja zbog godina starosti osiguranika
 •     •  koje su bolesti isključene iz osiguravajućeg pokrića
 •     •  pod kojim uslovima je isključena obaveza društva za osiguranje
 •     •  u kom slučaju i koliko ranije je potrebno prijaviti medicinski tretman, odnosno tražiti odobrenje od društva za osiguranje za medicinski tretman
 •     •  da li su i u kojoj meri pokriveni preventivna zaštita, rutinski pregledi, zaštita trudnica i beba, stomatološke i oftalmološke usluge
 •     •  da li ugovor predviđa i osiguranje članova porodice Osiguranika
 •     •  o zdravstvenim ustanova sa kojima društvo za osiguranje ima saradnju
 •     •  da li postoji KARENCA, odnosno vremenski period u kome Osiguravač nije u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja.

Treba da znate da ćete pravo iz osiguranja, moći da ostvarite samo, ako ste društvu za osiguranje prijavili sve prethodne, postojeće i hronične bolesti.

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

PROGRESS BAR br 3 CEPEOS

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje