Prijava štete (naknade) -Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje


ZDRAVLJE treba čuvati i kvalitetno zaštiti…

naknada-dobrovoljno-zdravstveno-osiguranje

Svaki Osiguranik dobija karticu zdravstvenog osiguranja koja predstavlja njegovu identifikaciju i sredstvo za ostvarivanja prava, a troškove zdravstvene usluge preuzima Osiguravač.

U slučaju potrebe, sve informacije o načinu koriščenja DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, možete dobiti pozivanjem kontakt centra Osiguravača koji su dostupni 24 časa dnevno.

Usluge Dobrovoljnog ZDRAVSTVENOG osiguranja mogu se koristiti u Zdravstvenim ustanovama koje:
  •     •  su u mreži Prioritetnih Zdravstvenih ustanova Vašeg Osiguravača
  •     •  nisu u mreži Prioritetnih Zdravstvenih ustanova Osiguravača
U zavisnosti od Zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena zdravstvena usluga, Osiguranici USLUGE:
  •     •  ne plaćaju (Prioritetnih Zdravstvene ustanove)
  •     •  plaćaju sami i podnose ZAHTEV za refundaciju troškova (ostale Zdravstvene ustanove)
Ukoliko PLAĆATE sami usluge Zdravstvenih ustanova (van mreže), u OBAVEZI ste da:
  •     •  dostavite Osiguravaču ZAHTEV za refundaciju troškova, odnosno, zahtev za naknadu iz osiguranja
  •     •  popunite OBRAZAC za prijavu (naknadu) Osiguravača i navedete sve relevantne podatke
  •       priložite kompletnu originalnu MEDICINSKU i drugu dokumentaciju (račune, potvrde i sl.)
  •       dostavite i druge neophodne podatke, na zahtev Osiguravača
PRIJAVA ŠTETE – informacije o načinu prijave i kontaktima Osiguravača  Izaberite osiguranje 

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje