Preuzmite ponude | Dobrovoljno zdravstveno osiguranje!


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Preuzmite ponude | Dobrovoljno zdravstveno osiguranje!
  0
 • Molimo Vas da popunite upitnik i neobavezujuće ponude DIREKTNO od Osiguravača će stići na Vaš e-mail. Uporedite i izaberite NAJBOLJE...

  1
 • Podaci neophodni za sačinjavanje informativne ponude dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja:


  Napomena: Molimo Vas da obavezno popunite sva polja koja su označena sa *
  2
 • Lični podaci:

  3
 • Ime i prezime*(osiguranik)
  4
 • Mesto stanovanja*
  5
 • Godina rođenja*
  6
 • E-mail*
  7
 • Zdravstveno stanje*
  8
 • Broj telefona*
  9
 • Imate li obavezno zdravstveno osiguranje:*
  10
 • Pol*
  11
 • Koji program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Vas interesuje?

  12
 • Odaberite jednu od opcija*
  Individualno osiguranje
  Osiguranje članova porodice
  Kolektivno osiguranje (pravna lica)
  13