Koje su zdravstvene usluge obuhvaćene?


DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje omogućava korišćenje zdravstvenih usluga na najvišem nivou, prilagođenih svakom korisniku zdravstvene zaštite.

Mislite o svom zdravlju…

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje u zavisnosti od nivoa pokrića, uključuje specijalističke i preventivne preglede, dijagnostičke i laboratorijske analize, hitan sanitetski prevoz, operacijske zahvate, bolničko lečenje…

Zaključivanjem DOBROVOLJNOG  ZDRAVSTVENOG osiguranja, Osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Koje su zdravstvene usluge obuhvaćene? *
 •      VANBOLNIČKO lečenje
 •     •  BOLNIČKO lečenje
 •      zdravstvene zaštita trudnica i beba
 •      pregledi lekara
 •      laboratorijska i druga dijagnostika
 •      lekovi na recept
 •      zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
 •     •  hitne stomatološke intervencije usled povrede
 •      zdravstvena zaštita trudnica i beba
 •      medicinsko tehnička pomagala i implanti
 •      hitan sanitetski prevoz
 •      ortopedski ulošci
 •     •  sistematski pregled
 •      fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
 •     •  oftalmološke usluge
 •      homeopatija i homeopatski lekovi

* u zavisnosti od izabranog paketa osiguravača, određene usluge su osnovne, a druge dopunske (dodatne).

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija  je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje možete ugovoriti nezavisno, i to kao individualno ili kolektivno osiguranje.

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje