BMI-Kalkulator telesne mase


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Izračunajte indeks telesne mase...
  0
 • BMI treba shvatiti kao okvirnu metodu, budući da stvarno zdravstveno stanje osobe treba oceniti u širem medicinskom kontekstu.

  1
 • Vaša visina:*(cm)
  2
 • Vaša težina:*(kg)
  3
 • Vaš pol:*
  muško
  žensko
  4
 • Vaš BMI (Indeks telesne mase): [Vaša težina:/(Vaša visina:/100*Vaša visina:/100)]

  5
 • 6
 • Višak kilograma može da naškodi našem zdravlju. Umerena ishrana utiče na zdravlje, izgled i osećaj zadovoljstva!

  7
 • Izaberite zdrav život... >

  Što je BMI indeks više izvan okvira normalnih vrednosti, to je veći rizik od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska. Mislite na vreme... Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu, da bude zdrav! Budite odgovorni prema sebi i svojoj porodici! Zdravlje treba čuvati i kvalitetno zaštiti. Na koji način? Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja idealno rešenje, jer ulaganje u potpunu zdravstvenu zaštitu Vas i Vaše porodice omogućava svima Vama zdraviji i srećniji život.

  9
 • 10