Sličnosti i razlike (Obavezno-Dobrovoljno zdravstveno osiguranje)


U svetu postoje RAZLIČITI oblici organizovanja ZDRAVSTVENOG osiguranja.

SLIČNOSTI i RAZLIKE između Obaveznog i Dobrovoljnog Zdravstvenog osiguranja, postoje u pogledu prava pacijenata i brzini izvršene zdravstvene usluge.

Sa jedne strane imamo privatno DOBROVOLJNO  ZDRAVSTVENO osiguranje koje poštuju prava pacijenata, koji može da bira lekara i vreme pregleda, dok su duge liste čekanja i urušeno poverenje, karakteristike državnog OBAVEZNOG zdravstvenog osiguranja.

 

ZDRAVLJE nema cenu, ali je potrebno znati…

Razlike između ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA su u kriterijumu obaveznosti (obavezno i dobrovoljno), uključenosti u zdravstveni sistem, načinu finansiranja, načinu organizovanja i upravljanja raspoloživim resursima.  

Među građanima naše zemlje rašireno je uverenje da je državno zdravstveno osiguranje besplatno, pri tome zaboravljamo da za njega, zapravo svakog meseca redovno izdvajamo novac kroz doprinose na bruto platu, i to delom na teret zaposlenog, a delom na teret poslodavca.

Sa druge strane, pacijenti koji se opredele za usluge privatnog zdravstvenog osiguranja, na ovaj način dva puta plaćaju istu uslugu. Prvi put za Obavezno Zdravstveno osiguranje kroz doprinose i drugi put kada uzimaju Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje ili u privatnoj zdravstvenoj ustanovi plate uslugu koja im je pružena.

KARAKTERISTIKE Obaveznog i Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja: *

razlike-obavezno-dobrovoljno-zdravstveno-osiguranjeizvor/www.tvojnovac.nbs.rs

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje