Prednosti Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja


DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje poštuje prava pacijenata, mogućnost izbora lekara i vreme pregleda.

Zaključivanjem DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

DOBROVOLJNO, odnosno PRIVATNO ZDRAVSTVENO osiguranje donosi veća prava, odnosno bržu i jednostavniju uslugu, nego što je to predviđeno osnovnom zdravstvenim osiguranjem.

Zdravlje treba čuvati i kvalitetno zaštiti.

Da li Vam je potrebno DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje?

Često nismo zadovoljni osnovnim zdravstvenim osiguranjem, jer ne može da odgovori svim našim potrebama, pre svega u brzini dobijanja željene usluge, dodatnim troškovima, izboru lekara ili ustanove, a na žalost i neadekvatno pruženom stručnom pomoći i neadekvatnom negom.

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje pruža usluge prilagođene korisniku na najvišem nivou.

Prednosti DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja?
 •      dostupnost dežurnog lekara 24 časa dnevno – bez straha od nepredvidljivih situacija
 •      lečenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama
 •      potpuna slobodu u izboru medicinske ustanove i izboru lekara
 •     •  maksimalna efikasnost i poseban medicinski tretman
 •     •  ušteda vremena – dogovarate pregled kada vama odgovara
 •     •  bez rizika da Vam neće biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć i nega
 •      u toku lečenja – komforne bolničke sobe i ljubazno osoblje
 •      mogućnost pokrića svih troškova lečenja u zavisnosti od izabranog nivoa zaštite
Koje su prednosti KOLEKTIVNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja?

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje mogu ugovoriti poslodavci, radi unapređenja nivoa zdravstvene zaštite svojih zaposlenih i članova njihovih porodica.

 •      dobrovoljno zdravstveno osiguranje je izuzetno cenjen “benefit” koji značajno povećava motivaciju i lojalnost zaposlenih
 •      jednostavno sprovođenje programa zaštite zdravlja zaposlenih (zakonska obaveza poslodavca)
 •      lako i brzo sprovođenje programa obaveznih sanitarnih i sistematskih pregleda proisteklih iz delatnosti
 •      neometani radni proces i smanjenje broja izostanaka zaposlenih (najveći broj pregleda moguće je obaviti i van standardnog radnog vremena, u terminima koji zaposlenom najviše odgovaraju)
 •      brži povratak zaposlenih sa bolovanja omogućen bržim pristupom dijagnostičkim testovima i lečenjem u najboljih zdravstvenih ustanova
 •      veliki broj različitih oblika zdravstvenog osiguranja, koji mogu da se usklade sa specifičnim potrebama i budžetima svakog poslodavca.
 •      poreske olakšice za poslodavce kada za svoje zaposlene ugovaraju dobrovoljno zdravstveno osiguranje (neoporezovani limit za dobrovoljno zdravstveno osiguranje)

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje