PAKET (program) dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja


INDIVIDULNO DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje

INDIVIDUALNO (porodično) DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje omogućava korišćenje zdravstvenih usluga na najvišem nivou, prilagođenih svakom korisniku zdravstvene zaštite.

KOLEKTIVNO DOBROVOLJNO zdravstveno osiguranje

KOLEKTIVNO DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje mogu ugovoriti poslodavci, radi unapređenja nivoa zdravstvene zaštite svojih zaposlenih i članova njihovih porodica.

Generali_homepage_555x129_medicaperfecta