Individualno (porodično) Dobrovoljno zdravstveno osiguranje


INDIVIDUALNO (porodično) DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje omogućava korišćenje zdravstvenih usluga na najvišem nivou, prilagođenih svakom korisniku zdravstvene zaštite.

Mislite na vreme…

Prednost DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja je mogućnost koja je pružena svakom licu da sebi lično, a takođe i članovima svoje porodice, može da ugovori dodatno privatno zdravstveno osiguranje.

Zaključivanjem DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, Osiguranik sam bira nivo zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Koje su prednosti INDIVIDUALNOG ( porodičnog ) ZDRAVSTVENOG osiguranja?
   •      vrhunska medicinska usluga i privilegovani tretman
   •      mreža eminentnih privatnih i državnih zdravstvenih ustanova širom zemlje
   •      mogućnost uključenja članova porodice
   •      besplatna medicinska asistencija doktora – 24h dnevno
   •      veliki broj različitih oblika zdravstvenog osiguranja, koji mogu da se usklade sa specifičnim potrebama i budžetima svakog pojedinca.
Ko može da bude osiguran?
   •      lice koje ima obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji
   •      lice koja nisu obuhvaćena ili uključena u obavezno zdravstveno osiguranje
   •      strani državljani koji privremeno borave u Republici Srbiji.

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje