Gde i kako se koristi Dobrovoljno zdravstveno osiguranje?


DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje omogućava potpunu slobodu u izboru lekara.

ZDRAVLJE nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.

DOBROVOLJNO, odnosno privatno  ZDRAVSTVENO osiguranje Vam donosi veće mogućnosti izbora, odnosno bržu i jednostavniju uslugu, nego što je to predviđeno osnovnom zdravstvenim osiguranjem.

Svaki Osiguranik dobija karticu zdravstvenog osiguranja koja predstavlja njegovu identifikaciju i sredstvo za ostvarivanja prava, a troškove zdravstvene usluge preuzima Osiguravač.

Usluge Dobrovoljnog ZDRAVSTVENOG osiguranja mogu se koristiti u Zdravstvenim ustanovama koje:
  •     •  su u mreži Prioritetnih Zdravstvenih ustanova Vašeg Osiguravača
  •     •  nisu u mreži Prioritetnih Zdravstvenih ustanova Osiguravača
U zavisnosti od Zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena zdravstvena usluga, Osiguranici USLUGE:
  •     •  ne plaćaju (Prioritetnih Zdravstvene ustanove)
  •     •  plaćaju sami i podnose ZAHTEV za refundaciju troškova (ostale Zdravstvene ustanove)
Mogućnost izbora ZDRAVSTENIH USTANOVA

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO osiguranje  se koristi u zdravstvenim ustanovama (privatnim i državnim) na teritoriji Republike Srbije sa kojima Osiguravači imaju ugovore o direktnoj saradnji.

Sa druge strane, Osiguranicima se ostavlja mogućnost da mogu koristiti zdravstene usluge i preko drugih relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima Osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, Osiguravači će direktno Osiguranicima, refundirati troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom.

U slučaju potrebe, sve informacije o načinu koriščenja DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG osiguranja, možete dobiti pozivanjem kontakt centra Osiguravača koji su dostupni 24 časa dnevno

ZDRAVSTVENE USTANOVE koje DIREKTNO sarađuju sa Osiguravačima    Pronađite ustanovu 

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                                                 Saznajte više… 
ZAŠTO Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje   
SAVETI Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PITANJA i odgovori… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje 
PONUDE osiguranja… Dobrovoljno Zdravstveno osiguranje